Struktura PIW

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Tarnobrzegu
Godziny pracy urzędu
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
telefon / fax : 15 822 27 52
Adres poczty elektronicznej
tarnobrzeg.miw@wetgiw.gov.pl
Strona główna
• Powiatowy Lekarz Weterynarii

  - lek. wet. Piotr Rucki

• Zespół ds. bezpiecze
ństwa żywności

  - lek. wet. Natalia Maszkowska
  - tech. wet. Gabriel Wojnarowski

• Zespół ds. pasz i utylizacji

 
- inż. Honorata Grad

• Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt


  - lek. wet. Wiesław Kościesza
 
• Zespół ds. finansowo-księgowych oraz ds. administracyjnych

  - mgr Małgorzata Kostrzewa - główna księgowa
  - mgr Ewelina Beszczyńska - referent ds. administracyjnych
  - mgr inż. Rafał Wiącek - informatyk

Copyright © PIW Tarnobrzeg 2010
Liczba odwiedzających
Liczniki